Εμπόριο και Κατασκευή Κοσμημάτων

Η RAM ε.π.ε. έχει αναλάβει τη μηχανογράφηση και υποστήριξη εταιρειών που ασχολούνται με την κατασκευή και το εμπόριο κοσμημάτων σε περισσότερα από 20 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο περιείχε την παραμετροποίηση του Atlantis E.R.P. for the management of sales, as well as the installation of RAMRetail for the management of guarantees and repairs..

Με το RAMRetail, οι εταιρείες που ασχολούνται με την κατασκευή και το εμπόριο κοσμημάτων είναι σε θέση να καταγράφουν και να παρακολουθούν τις εγγυήσεις που έχουν παραχωρήσει στα προϊόντα τους. Επίσης, είναι σε θέση να διαχειρίζονται τις επισκευές των προϊόντων με χρονοδιαγράμματα και υπεύθυνους επισκευών.

Έτσι, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις είναι σε θέση να διαχειρίζονται όλες τις συναλλαγές με τους πελάτες τους. Όλες οι πληροφορίες καταλήγουν σε ένα κεντρικό σύστημα, το οποίο μπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγμή. Η αυτοματοποίηση και αναβάθμιση των συστημάτων τους έχει ελευθερώσει χρόνο για να επικεντρωθούν σε αυτό που είναι πιο σημαντικό, δηλαδή τη σωστή εξυπηρέτηση των πελατών τους.

Κατασκευή και Εμπόριο Κοσμημάτων

Also read: