Καταστήματα Ενδυμάτων

Η RAM ε.π.ε. έχει αναλάβει και έχει εκπληρώσει, για αρκετά καταστήματα ενδυμάτων, την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του SoftOne Cloud E.R.P., καθώς και του λογισμικού τύπου Warehouse Management System από την Mantis Group. Το Mantis βρίσκεται σε πλήρη συγχρονισμό με την cloud έκδοση του SoftOne από τα καταστήματα ενδυμάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει συγχρονισμός των δεδομένων των αποθηκών με τα σημεία πώλησης.

Το δικό μας RAMRetail έχει επίσης εγκατασταθεί, αφού πρώτα έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες του κάθε καταστήματος. Με το RAMRetail, τα καταστήματα ενδυμάτων έχουν τη δυνατότητα χρήσης καρτών αλλαγής, καθώς και τη δυνατότητα πώλησης ειδών “απ’ το καλάθι”.  Πιο συγκεκριμένα, η πώληση ειδών “απ’ το καλάθι” είναι η ανάδρομη διαδικασία από αυτή της αναγνώρισης barcode. Οι πωλητές στο ταμείο είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ένα προϊόν χωρίς καρτελάκι, μέσω επιλογών που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του ρουχισμού. Έτσι, το πρόγραμμα παρουσιάζει τον κωδικό του προϊόντος που δεν έχει καρτελάκι. Για παράδειγμα, αν έρθει μία πελάτισσα με ένα φόρεμα για επιστροφή και δεν έχει καρτελάκι, ο πωλητής στο ταμείο θα μπορέσει, μέσω περιγραφής του φορέματος, να ανατρέξει στο απόθεμα και να ταυτοποιήσει το συγκεκριμένο προϊόν.

Και τα τρία λογισμικά λειτουργούν αλληλένδετα και στον ίδιο χρόνο. Το σύνολο των λογισμικών υποστηρίζεται σε περισσότερα από 10 καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων στα μεγαλύτερα mall της Ελλάδος.

Καταστήματα Ενδυμάτων

Δείτε ακόμα: