Η εταιρεία μας

Η RAM ε.π.ε ιδρύθηκε στην Λάρισα σαν εταιρεία παραγωγής και εμπορίας προϊόντων πληροφορικής, τον Φεβρουάριο του 1984. Οι τρεις μέτοχοι της εταιρείας έως και σήμερα είναι:

Δρ. Ηλίας Θανιώτης B.Sc. Ph.D.Glasgow
Παναγιώτης Χαμπηλομάτης, ΜSc Glasgow
Mαριεύα Αρχοντή, MSc Glasgow

Οι κυριότεροι σκοποί της Εταιρείας είναι:
•Η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Πληροφορικής στον Ιδιωτικό και το Δημόσιο Τομέα και ειδικότερα η παροχή τεχνικής υποστήριξης των μηχανογραφικών συστημάτων (Hardware) και του λογισμικού (Software) τρίτων,
•H εμπορία προϊόντων πληροφορικής με σκοπό την υλοποίηση των παραπάνω,
•Η παραγωγή και διάθεση εξειδικευμένων προϊόντων λογισμικού και συστημάτων αυτομάτου ελέγχου
•Η εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο, είναι άρτια εξοπλισμένη με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας για την παραγωγή των προϊόντων πληροφορικής και για την υποστήριξη των πελατών της.

Στόχος της εταιρείας

Στη RAM ε.π.ε. ο στόχος μας είναι η εύρεση λύσεων για εταιρείες οποιουδήποτε μεγέθους. Οι λύσεις αυτές θα διευκολύνουν και θα αυτοματοποιήσουν τις λειτουργίες των πελατών μας, έτσι ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν σε τομείς εκτός της διαχείρισης. 

Η αποστολή μας

Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των λειτουργιών των πελατών μας, έτσι ώστε να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί, όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Ερευνητικά Προγράμματα

 • 1980

 • 1984

  Ίδρυση RAM ε.π.ε

  1984

 • 1994

  Μελέτη και Κατασκευή Συστήματος Αυτόματης Διατροφής για Μηρυκαστικά

  Συγχρηματοδότηση από ΜΟΠ Πληροφορικής Ιδιωτικού Τομέα. Η πρακτική εφαρμογή του έργου έχει πραγματοποιηθεί στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

 • 1996

  Κατασκευή Συστήματος Αυτόματης Γαλακτομέτρησης για Μηρυκαστικά

  Με συγχρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας

  1996

 • 2000

  Ανάπτυξη προγράμματος παρακολούθησης εμβολιασμού αιγοπροβάτων

  Εφαρμογή του προγράμματος σε όλα τα κτηνιατρικά εργαστήρια της Ελλάδας, για λογαριασμό του Υπουργείου Γεωργίας.

 • 2002

  Συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

  Ανάπτυξη προγραμμάτων επιδημιολογικού ελέγχου. Εγκαταστάσεις σε Συρία, Ιορδανία κλπ.

  2002