Εμπόριο Φρούτων και Λαχανικών

Σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με το εμπόριο φρούτων και λαχανικών έχει εγκατασταθεί ειδική έκδοση του προγράμματος Ram Retail Client, το οποίο είναι συνδεδεμένο με τη γεφυροπλάστιγγα του ψυγείου και εξυπηρετεί τη διαδικασία παραλαβής των φρούτων που παραδίδονται εκεί.

Κάθε παράδοση ή και παραλαβή στο εμπόριο φρούτων λαχανικών έχει ένα μοναδικό αριθμό ζυγολογίου. Κατά την παραλαβή εκτυπώνονται αυτοκόλλητα για σήμανση των παραληφθέντων προϊόντων, καθώς και τα σχετικά παραστατικά παραλαβής. Η εφαρμογή από εκεί και πέρα έχει τη δυνατότητα να εκδώσει οποιοδήποτε παραστατικό αγοράς ή πώλησης απαιτηθεί και να το σχετίσει με το αρχικό ζυγολόγιο. Όλα τα παραστατικά καταχωρούνται αυτομάτως στο ERP της επιχείρησης. Το σύστημα συμπληρώνεται με τη σύνδεση της εφαρμογής με το διαλογητήριο. Τα φρούτα αναγνωρίζονται από το barcode της παραλαβής. Το αποτέλεσμα της διαλογής (είτε δειγματοληπτικά, είτε εξολοκλήρου) συνδέεται με την αντίστοιχη παραλαβή με βάση το ζυγολόγιο. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η πλήρης ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. Το σύστημα μπορεί να συμπληρωθεί με την εφαρμογή παρακολούθησης ολοκληρωμένης διαχείρισης που έχει αναπτύξει η RAM ε.π.ε.

Έτσι, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το εμπόριο φρούτων και λαχανικών μπορούν να ξέρουν ποια φρούτα καταλήγουν σε ποιο τελάρο, καθώς και την ακριβή προέλευση του κάθε λαχανικού. Με αυτού του τύπου μηχανογράφησης, οι έμποροι μπορούν να παρακολουθούν τα επίπεδα ποιότητας και ποσότητας που λαμβάνουν, αλλά και να παρακολουθούν σε βάθος χρόνου.

Για περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα ιχνηλασιμότητας οπωροκηπευτικών προϊόντων, διαβάστε εδώ.

Δείτε ακόμα: